Varovanje osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke, pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007 in GDPR).

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene kot izključno za komunikacijo s stranko in za izvajanje storitve dostave pohištva. Osebne podatke ne razkrivamo in ne posredujemo tretjim osebam, razen v primeru, da to zahteva zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm idr.

Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov in za zagotavljanje njihove ustrezne uporabe, se poslužujemo ustreznih postopkov za varstvo podatkov, ki jih določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke pravnih in fizičnih oseb hranimo v papirni obliki do 10 let, z namenom nadaljnjega sodelovanja ali uveljavljanja garancij ter hranjenja računov. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, podatke izbrišemo (dokumente uničimo).

Stopite v stik z nami

    Dodaj priponko